Miễn Thi Ngoại Ngữ Tốt Nghiệp THPT 2024 Cần Chứng Chỉ Gì?
12/03/2024
5:59

Ngày 06/03/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT. Theo đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Trong Quy chế có bổ sung Danh mục các chứng chỉ Ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm.

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, những đối tượng được miễn thi gồm 2 trường hợp:

  • Trước hết là các thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế về Ngoại ngữ, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.
  • Thí sinh được miễn thi thứ hai là những người có một trong các bằng chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong phụ lục của Quy chế này. Hoặc các bằng chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được sử dụng tại Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên). Chứng chỉ ngoại ngữ phải có hiệu lực đến ngày thực hiện thủ tục dự thi.

Thí sinh thuộc 2 đối tượng nêu trên sẽ được miễn thi bài thi Ngoại ngữ và được tính điểm 10 cho bài thi xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Trường hợp thí sinh đủ điều kiện miễn thi nhưng thí sinh không đăng ký sử dụng quyền miễn thi bài thi Ngoại ngữ, họ sẽ phải tham dự và được xét công nhận tốt nghiệp THPT như các thí sinh không được miễn thi.

chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ thpt 2024
Danh sách các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong quá trình xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024

Thông tin chi tiết về thông tư mới và các thay đổi trong Quy chế thi THPT 2024, quý bạn đọc vui lòng xem thêm tại bài viết thông báo của Bộ GD&ĐT: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=9195