TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN PHÁT THANH
03/03/2022
5:34
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN PHÁT THANH – CLB Phát thanh trường TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký
1. Điều kiện dự tuyển:
Học sinh đang theo học tại trường TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký
2. Cách thức tham gia:
– Thu âm bài viết theo link (có thể dùng điện thoại hoặc thiết bị thu âm chuyên dụng)
– Lấy link bài tại đây: https://bit.ly/linkfilethuam
– Gửi về email: truongvinhkyschool.longkhanh.dn@gmail.com
– Sau khi chọn lọc, Ban Chủ nhiệm sẽ liên hệ qua email và phỏng vấn.
3. Quyền lợi CTV:
– Trực tiếp tham gia vào các hoạt động phát thanh, sự kiện của trường
– Ưu tiên cộng điểm thi đua, chứng nhận của BCH Đoàn trường.
– Được thực hành kĩ năng, tiền đề phát triển đam mê nghề nghiệp
– Nhiều quyền lợi khác khi bạn tham gia sẽ nhận được.
Mời các bạn học sinh gia nhập ngôi nhà chung nhé